GILBERTO UNO Reklám Szolgáltató Kft. adatvédelmi nyilatkozata

A jelen adatvédelmi nyilatkozat a GILBERTO UNO Reklám Szolgáltató Kft. által birtokolt személyes adatokra (cég, név és e-mail cím, telefonszám) vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési szabályokat tartalmazza.

  1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI:

Tel: +36 70 948 9228

email: info@gilbertouno.hu

web: www.gilbertouno.hu

Az adatvédelmi tisztviselő

  1. AZ ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA:

Az adatkezelés megnevezése: az adatkezelés a céges partnerek korábbi önkéntes érdeklődése, árajánlatkérése alapján történik, illetve szervíz szolgáltatás igénybevétele esetén.

Az adatkezelés jogalapja: a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit.

A kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe, aki a szolgáltatás technikai hátterének biztosítását, a szerverek üzemeltetését végzi.  Az ügyféladatok az Adatfeldolgozó által üzemeltetett infrastruktúrán kerülnek tárolásra. Az adatfeldolgozó a Tárhelypark Kft. (http://www.tarhelypark.hu ).  A szolgáltatás használatának megkezdésével a partnerek elfogadják az Adatvédelmi Nyilatkozat feltételeit.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat folyamatosan elérhető a GILBERTO UNO Kft. weboldalán: www.gilbertouno.hu

Az adatkezelés csak meghatározott célból, s kizárólag olyan adat kezelésére történik, mely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Az adatkezelő által kezelt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg. A személyes adatok kezelése során a adatkezelő munkavállalói mindig a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően járnak el.

  1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Az adatkezelés elsődleges célja a szolgáltatás hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő biztosítása.

Az adatkezelés másodlagos célja a partnerek számára időközönkénti információnyújtás e-maileken keresztül, amelyről bármikor leiratkozhatnak.

Az adatkezelő a személyes adatok:

– feldolgozását tisztességesen és törvényesen végzi;

– gyűjtését csak meghatározott, törvényes célból végzi, és további feldolgozásukat nem folytatja e célokkal összeférhetetlen módon,

– gyűjtése és/vagy további feldolgozása során figyelemmel van arra, hogy a személyes adatok a gyűjtésük és/vagy feldolgozásuk célja szempontjából megfelelőek, relevánsak és nem túlzott mértékűek legyenek;

– gyűjtése, kezelése során figyelemmel van arra, hogy az adatok pontosak, és ha szükséges, időszerűek legyenek; minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a hibás vagy hiányos adatok, törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek;

– tárolását olyan formában végzi, amely az érintettek azonosítását csak az adatok gyűjtése vagy további feldolgozása céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával a partnerek hozzájárulnak az adatkezelő által végzett fenti célú adatkezelésekhez.

  1. ADATBIZTONSÁG, ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS

Az adatkezelő, kérésre köteles tájékoztatást adni a partnernek: – az adatkezelő által kezelt adatairól, – az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, – időtartamáról, – kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat.

A partnereknek korlátlanul joga van kérni adatai törlését az aron.risko@gilbertouno.hu  e-mail címen vagy a leiratkozó linken. A törlés az e-mail kézbesítését és elolvasását, a link kitöltését követő legkésőbb 8. napon történik meg.

Az a partner, aki úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, e körben kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

  1. AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSA

Amennyiben az adatkezelő az Adatvédelmi Nyilatkozatot módosítja, az adatkezelő a módosított Adatvédelmi Nyilatkozatot köteles közzétenni a GILBERTO UNO Kft. nyitóoldalán. Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása a közzététel napján lép hatályba.

  1. JOGÉRVÉNYESÍTÉS A partner jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (Adatvédelmi biztos, 1051 Budapest, Nádor u. 22.).
x

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Elfogadom Elutasítom Adatvédelmi központ